Từ năm 2022 Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Lai châu triển khai điều trị chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư bằng Y học hiện đại kết hợp với các phương phám Y học cổ truyền như điện châm, thủy châm, chiếu đèn, xoa bóp bấm huyệt, các phương pháp ...