Thông tin phòng khám 

Địa chỉ : Số 1 - Đường Trần Phú - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu

Người liên hệ :  Nguyễn Văn A

Số điện thoại : 0987654321

Email :  email@gmail.com.vn

Giờ làm việc : .        . . . . . .